Ako to funguje?
EVANS Coolants prekonávajú vlastnosti vody

Voda je výborné chladiace médium v tekutom stave, avšak po prechode do plynného skupenstva (vytvorením pary) neodvádza takmer žiadne teplo. Chladiace kvapaliny EVANS Coolants sú vhodnejšou a efektívnejšou kvapalinou pre chladenie spaľovacích motorov, pretože zostávajú v kvapalnom skupenstve až do teploty 180°C. Tento článok vysvetľuje výhody vyššieho bodu varu, ako má voda a tradičné chladiace zmesi.
 

 .
Horúce miesta

V chladiacom systéme spaľovacieho motora sú najhorúcejšími miestami práve tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti spaľovacej komory, t.j. najmä vložky valcov a hlava valcov. Najhorúcejšie miesta sa v anglickom jazyku nazývajú "hot spots" a voda sa v týchto miestach často odparuje, čo zabraňuje efektívnemu chladeniu a následne znižuje výkon. Nedostatočné lokálne chladenie môže viesť až k poškodeniu motora (pozrite si aj článok o fyzikálnych vlastnostiach vody). V takýchto prípadoch sa motor prehrieva ešte viac a vzniká stále viac a viac pary.

Chladiace kvapaliny EVANS Coolants neobsahujú vodu, vďaka čomu v najexponovanejších chladiacich kanálikoch nevrú, ale efektívne chladia všetky oblasti v okolí spaľovacej komory aj v extrémnych podmienkach. Odparujúca sa voda vytvára v systéme vysoký tlak a negatívne pôsobí na všetky spoje, tesnenia a hadice. Výrazne vyšší bod varu kvapalín EVANS Coolants znamená až o 75% nižší tlak v chladiacej sústave.

Voda obsahuje kyslík spôsobujúci koróziu a umožňuje elektrolýzu, ktorá znehodnocuje kovy obsiahnuté v motore (pozrite si aj článok o chemických vlastnostiach vody). Chladiace kvapaliny EVANS Coolants zabraňujú korózii, galvanickým reakciám a výrazne zvyšujú životnosť motora a jeho súčastí.