Výmena kvapaliny
Pracovný postup pri výmene tradičnej kvapaliny za EVANS Coolants

Konverzia vášho vozidla, t.j. výmena tradičnej chladiacej kvapaliny (voda + nemrznúca prísada) za EVANS Coolants, je pomerne jednoduchý proces, pri ktorom je potrebné dodržať niekoľko zásad. Hlavným cieľom je odstrániť vodu v systéme a dostať sa na maximálne 3% obsahu vody v systéme (3% z celkového, výrobcom predpísaného, objemu chladiacej sústavy). Stiahnite si pracovný postup opísaný v časopise Veterán (platný pre všetky vozidlá a motorky).
 

 .
Draining the coolant
Krok č. 1.

Vypustite pôvodnú chladiacu zmes.

Odporúčame, aby ste vypustili chladiacu zmes až po zohriatí motora. Zohriata kvapalina v systéme lepšie uvoľní sedimenty v obehu, ktoré následne vypustíte. Snažte sa zachytiť všetku starú zmes do nádoby, aby ste mohli zmerať objem zostávajúcej zmesi v systéme. Vyprázdnite chladič, expanznú nádrž, všetky hadice aj výmenník kúrenia. Ak je na bloku motora výpustný šrób, uvoľnite ho a zachyťte kvapalinu. Myslite na to, že etylén-glykol a nemrznúce prísady sú toxické a mali by byť zlikvidované v zberni nebezpečného odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Tipy & Triky

Použite stlačený vzduch (kompresor s ofukovacou pištoľou) na vyfúknutie zostávajúcej kvapaliny v rôznych záhyboch, malých hadiciach, výmenníku kúrenia atď. Pri práci so stlačeným vzduchom buďte opatrní, aby ste príliš veľkým tlakom nepoškodili komponenty chladiacej sústavy. Vyheverovanie vozidla smerom k výpustnému šróbu na chladiči a bloku motora tiež pomáha.

Fill with Evans Prep Fluid
Krok č. 2.

Nalejte do systému EVANS Prep Fluid.

V druhom kroku uzavrite systém, skontrolujte všetky hadice a netesnosti a nalejte do systému preplachovú zmes EVANS Prep Fluid. Hygroskopická preplachová zmes Prep Fluid absorbuje vodu a pohlcuje nečistoty, usadeniny, vodný kameň a voľnú hrdzu. Po naliatí preplachovej zmesi naštartujte motor, zohrejte na prevádzkovú teplotu a počkajte, kým sa systém odvzdušní. Pri plnení môžete použiť aj podtlakovú plničku chladiacej kvapaliny (plnenie systému vytvorením vákua).

Tipy & Triky

Podtlaková plnička vie overiť tesnosť systému. V prípade motorov po GO, ktoré sa nanovo spúšťajú v suchom systéme (nový - prázdny chladič, nové hadice, čistý výmenník kúrenia, zrepasovaný blok motora atď.) nie je nutné použiť preplachovú zmes Prep Fluid. Po vypustení preplachovej zmesi ju môžete odložiť do vzduchotesnej bandasky a opätovne použiť, pokiaľ nie je príliš znečistená a znehodnotená vysokým % vody.

Fill with Evans Prep Fluid
Krok č. 3.

Nalejte do systému kvapalinu EVANS Coolants.

Po vypustení preplachovej zmesi zopakujte postup v kroku č. 1. Rovnako dôkladne postupujte pri vypúšťaní preplachu ako pri vypúšťaní starej zmesi. Nalejte do systému vhodný typ chladiacej kvapaliny EVANS Coolants. Opäť môžete použiť podtlakovú plničku. Zohrejte motor na prevádzkovú teplotu a odvzdušnite systém. Skontrolujte hladinu kvapaliny v systéme (chladič a expanzná nádržka) a dolejte chýbajúce množstvo. Po prvej jazde opätovne skontrolujte množstvo kvapaliny.

Za predpokladu, že chladiaci systém nie je voľne tvorený a nedôjde ku kontaminácii vodou, je vaša kvapalina doživotná. EVANS Coolants preukázateľne fungujú vo vozidlách spokojných užívateľov 20 rokov. V prípade nutnosti (havária, porucha, deravý chladič atď.) môžete doliať aj destilovanú vodu (EVANS Coolants sú plne riediteľné vodou), ale kvalita a benefity EVANS Coolants sa obmedzia.